Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A pentagramma

A gonosz, ártó lényekben való hit egyidős az emberiséggel. Ennek a hitvilágnak az egyik szereplője a romlott, borzasztó, vasorrú, ártó hatalmú boszorkány. Ahogy a kereszténység elterjedt, a boszorkányt az általában vett Gonosz szolgálója helyett a Sátán szolgálójának tartották, akivel fertelmes paktumot kötött az emberiség megrontására. Az Európában lassanként elterjedő babona a 15.századra tömeges boszorkányüldözéssé  fajult és a máglyákon ezrével égtek el a "Sátán szeretőit".Ilyen volt pl.  a Salemi boszorkányper.

A boszorkányoknak a középkorban általában két fajtáját különböztették meg, amelyeket a latin nyelvkét eltérő szavával jelöltek:

  • a striga „seprűs boszorkány” – ő a kereszténység felvétele előtti idők bűbájosa, varázslónője, aki a hiedelem szerint különböző állatok alakját tudta felvenni

  • a malefica (nőnem), ritkábban maleficus (hímnem) – jelentése „rontó”, „ártó”, ez a tulajdonképpeni női boszorkány, illetve férfi boszorkánymester, vagyis a "succubus" és az "incubus".

 

Az igézés 

A boszorkányos rontásra használt egyik leggyakoribb kifejezés az igézés volt. Ez az ige a krisztusi ige ördögi ellentéte mellyel az egyszerű népnek ártani lehet. Az igével, azaz szóval járó hatalom azonban ősibb mint a kereszténység, nemcsoda, hogy Isten szóval teremtette a világot és az ősi népeknél a kimondott szónak hihetetlen jelentőséget tulajdonítottak. A szó a lélekből ered és annak ereje van. Épp ezért nem véletlenül beszélünk igéző szempárról, hiszen a szem a lélek tükre és a boszorkányok egyik legveszélyesebb fegyverének éppen rossz, rontó szemüket tartották. Több boszorkányperes forrásból tudjuk, hogy a boszorkánysággal megvádoltnak hátat kellett fordítania a bíróságnak nehogy szemmel verje őket.

 

A ráolvasás 

Az igézés ellentéte az olvasás vagy ráolvasás volt. A ráolvasással jó dolgokat kívántak egymásnak és az embereknek mintegy a krisztusi igét ráolvasták a betegre, hogy meggyógyuljon vagy "teleolvasták a tejesbödönöket." tejjel.

 

A megnevezés

A boszorkányok hatalma erősebben érvényesült azokon az embereken, akiknek megszerezték egy vagy több ruhadarabját. Ebben az esetben a tárgyat megfőzték, így érték el a kívánt hatást az alanyon. Ide kapcsolódik, hogy a bűbájos rontás áldozatára mondták azt is, hogy a boszorkány megette. Mondhatni akit előbb megfőztek, utána megették. A megevés és a babonával megront kifejezések amiatt a néphit miatt kapcsolódtak össze miszerint a boszorkányok megölik és megeszik az embereket. Ez a hit a boszorkányüldözés korszakára átalakult metaforikus orgiákká, az ördöggel a főszerepben, ahol az embereket csupán színleg ölik és eszik meg, azonban a megölt és megevett áldozatok később megbetegszenek és elpusztulnak.

 

A boszorkányság a legszabadabb vallás. A boszorkányok teljesen szabadok, nem irányítja őket felsőbb erő, nincsenek uralkodóik. Nincsenek olyan hittételeik, amelyeket kötelező elhinni. A magasabb rangú beavatottak sem parancsolhatnak az alacsonyabb rangúaknak. Nem térítő vallás. Nincsenek parancsolataik, amelyek megmondanák, mit tehetnek és mit nem. Egyetlen erkölcsi tanításuk: "Tégy, amit akarsz, de ne árts senkinek!" A nemeket is teljesen egyenjogúnak tekintik. Ebből kifolyólag egy istenpárt - egy istennőt és egy istent - tisztelnek. A Földet, a természetet anyjukként tisztelik, ezért különösen óvják, s mindent elkövetnek megvédése érdekében. Hitük szerint isteneikkel leginkább az érintetlen természetben tudják felvenni a kapcsolatot, ezért templomuknak is azt tekintik.
Legfontosabb tevékenységük a gyógyítás. Ez vonatkozik saját magukra, embertársaikra, s a természetre egyaránt.
A boszorkányságnak szerves része a mágia, amit bárki gyakorolhat. Úgy tartják, nincs fekete vagy fehér mágia, csupán mágia, amit fel lehet használni jó és rossz célokra egyaránt. Rossz célokra viszont nagyon ritkán használják, mert hitük szerint háromszorosan száll vissza az elkövetőre. Legfontosabb céljaik: az ősi hit életre keltése, az ősi tudás visszaszerzése, az ősi erő újbóli birtoklása. Így megnyílhat az érzékeken túli világ, s a harmadik szem, és életre kelnek bennünk a mindenható isteni erők.

 A Mágiában alapvető megkülönböztetés a „Felső Mágia vagy Magia Divina (isteni mágia) és az „Alacsony Mágia vagy Magia Homine (emberi mágia) radikális különválasztása. Az Felső Mágia olyan mágikus műveleteket takar, amelyek a világ rendjének megerősítését eredményezik, így az isteni akarattal egységben működnek. Az Alacsony Mágia ezzel szemben a varázslás, azaz a túlvilági erők hasznossá tétele végletesen személyes érdekeknek alávetve, (gyakran az embertársakat megkárosító szándékkal). A mágia fogalmát ezzel szemben értékelésmentesen használjuk. A Mágia valójában olyan gyakorlati, módszertani 'tudományok' gyűjtőfogalma, amelyek bizonyos célok elérése érdekében kialakított módszerek és szabályok összefüggő rendszereit jelentik.

Pentagramma mely a boszorkányság elengedhetetlen eszköze, a Sátán elleni védelem jelképe

WICCA TÖRVÉNYEK

 A wiccák útmutatóként tekintenek az wicca intelemre, ami segít a döntésekben, tanácsot ad, és amit ajánlatos betartani. Két fajta fordítású intelmet találhatunk a könyvekben és az interneten, én ezt a kettőt összeollóztam, mert nekem így sokkal jobban tetszik.

A wicca törvényt hallgasd most,
Hit és Szeretet hajtson.
 
Élj és mást is élni hagyj,
Szépen végy és szépen adj.

Varázskört írj háromszor,
A rontást így tartod távol.

Varázsigét ha mondanál,
Versbe szedve jobban jársz.

Lágy tekintet, érintés,
kevés szó, és figyelés.

Deosil, ha tel a Hold,
wicca igéd járd-dalold.

Widdershins a fogyó-Holddal,
Farkast vérfarkas iszony mar.

Ha az Úrnő új holdja jő,
Kézcsókokkal köszöntsd őt.   
  
Ha a Hold a legteljesebb,
szíved vágyát keresd. 


Északról fú erős szél,
Zárd az ajtót, pihenjél.

Déli szél fúj hevesen,
Szájon csókol szerelem.

Mikor a szél Nyugatról vad,
Kísértetek zúgolódnak

Ha a szél keletről fúj,
Ünnepet várj, közel az új.

Kilenc hasábot be az üstbe,
györsan égesd, lassan fűts be.

Úrnőnk fája a bodza,
ki perzseli, elátkozza.

Ha a kerék megindul,
Beltane-éjen tüzet gyújts.

Ha a kerék elérte Yule-t,
Köszöntsd tűzzel Egyszarvút.
 
 Ápolj növényt, bokrot, fát,
Fogadd Úrnőnk áldását.

Hol hullámzó vizet látsz,
Dobj egy követ, igaz vár.

Hol rád igaz szükség vár,
Kapzsiságra ne hajts már,


Ostoba mellett ne tarts ki,
Hívednek ne mondja senki

Boldog ki jő, boldog ki megy,
Arcod pirul, melegítsd szíved.

Hármas-törvényt így tanulod:
háromszor jó, háromszor rossz

Kinek a rosszból elég már,
Kék csillag fénylik homlokán.

Légy mindig hű szerető,
S szeretőd mindig visszajő.

Nyolc szóval teljes az Intelem:
Sehol ne árts, s úgy tégy, mint szeretsz.

 

Az intelem magába foglalja a wicca redét, ami a legfőbb törvény: Tégy amit akarsz, de ne árts senkinek. Vagyis bízz magadban, dönts és élj úgy, ahogy te jónak látod, de ne árts vele semminek és senkinek, beleértve önmagadat is!

 

Megtaláljuk az intelemben a másik fontos törvényt: Bármit teszel, legyen az jó, vagy rossz, háromszorosan visszaszáll rád. Gondolj bele: mikor rámutatsz valakire vagy valamire, a mutató ujjad előre mutat, de három ujjad magad felé.

 A wiccák tehát soha nem alkalmaznak rontó bűbájokat, vagy átkokat. És olyan szerelmi mágiát sem, mely egy konkrét személy érzéseit befolyásolja, vagy széttúr egy kapcsolatot.